Buku Panduan Latihan Industri

Buku panduan ini dikeluarkan oleh Bahagian Akademik, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kandungan Buku ini:

  • Panduan, prosedur, undang-undang dan peraturan Latihan Industri.
  • Borang Laporan Catatan Mingguan Latihan Industri.
  • Contoh Format Umum Muka Surat Depan Laporan Akhir LI.
  • Borang Lapor Diri.
  • Borang Penilaian Penyelia Industri.
  • Borang Penilaian Pensyarah Penyelia.
  • Borang Penilaian Laporan Akhir Dan Tugasan Khusus.
  • Borang Penilaian Keseluruhan Latihan Industri.

Klik sini untuk melihat "Buku Panduan" Latihan Industri


  Buku Panduan untuk Program Rehabilitasi Sukan. LIHAT.