• Home
  • Program
  • Latihan Mengajar

Pengenalan

Praktikum atau Latihan Mengajar adalah kemuncak kepada program pendidikan guru untuk memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam konteks sebenar di sekolah.

Bermula kemasukan Sesi 2008 / 2009, pelajar akan menjalani latihan praktikum pada Semester 7 pengajian.

Antara perkara yang perlu diketahui umum berkaitan Latihan Mengajar ialah:

  • Buku Panduan Latihan Mengajar
  • Penyelaras Latihan Mengajar
  • Penempatan Latihan Mengajar

 

Gred Lulus 

1.   Keputusan Mesyuarat Senat Kali Ke-77 Bil.4/2010 (8 Jun 2010).

~ meluluskan cadangan meningkatkan gred lulus Latihan Mengajar daripada Gred C+ kepada Gred B bagi semua pelajar mulai Semester 1 Sesi 2010/2011.

2.  Perkara Akademik 2008 Pindaan 2012.

3.6 Mengulang Kursus;

3.6.3  Bagi pelajar yang memperoleh Gred B- ke bawah dalam Praktikum/Latihan Mengajar, pelajar diwajibkan mengulang Praktikum/Latihan Mengajar tersebut sebanyak satu (1) kali sahaja.