Penilaian

Kriteria Penilaian Latihan Mengajar Penilaian bagi latihan mengajar meliputi tiga bahagian, iaitu Bahagian A (Persediaan), Bahagian B (Perkembangan) dan Bahagian C (Sahsiah).

 • Bahagian A – Persediaan (25%)

Persediaan ialah perancangan Guru Pelatih sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Ia meliputi aspek penyediaan sukatan pelajaran, Rancangan Pengajaran Tahunan dan penulisan Rancangan Pengajaran Harian.

 

 • Bahagian B - Perkembangan (65%)
  • Permulaan pengajaran
  • Perkembangan pengajaran
  • Penggunaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (HOTS)/Kemahiran
  • Berfikir Secara Kreatif dan Kritis/Kemahiran
  • Berbahasa/Nilai/Kemahiran Proses Sains.
  • Pengurusan Bilik Darjah/Makmal
  • Komunikasi/Pertuturan
  • Pentaksiran
  • Penguasaan Isi Pelajaran
  • Penyertaan Pelajar/Murid
  • Penggunaan Alat Bantu Mengajar.
  • Penutup Pengajaran
  • Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

 

 • Bahagian C - Sikap Dan Sahsiah (10%)
  • Penampilan Diri
   • Guru Pelatih hendaklah berkeyakinan tinggi dalam penampilan diri , bersikap positif, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, bersopan santun, dan berbudi bahasa.
  • Ciri-ciri Profesional
   • Guru Pelatih hendaklah menunjukkan sifat dan sikap bertanggungjawab, beriltizam, berdedikasi serta bersedia menerima teguran yang membina daripada Pensyarah Penyelia, Guru Pembimbing dan pihak pentadbir sekolah/institusi.
 • Aktiviti Kokurikulum Dalam Program Latihan Mengajar (5%)
  • Guru Pelatih mesti melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum sama ada dalam aktiviti unit beruniform atau sukan/permainan atau kelab/persatuan dan aktiviti-aktiviti lain institusi.
  • Jenis kegiatan yang diikuti hendaklah dicatatkan dalam ruangan yang disediakan dalam borang LM 2. 
  • Borang LM2 perlu dihantar bersama-sama dengan borang LM1 kepada Pensyarah Penyelia.