Gred Penilaian

GRED

JULAT MARKAH

PNG (S/K)

TARAF

A

80 - 100

4.00

Cemerlang

A-

75 - 79

3.70

Cemerlang

B+

70 - 74

3.40

Kepujian

B

65 - 69

3.00

Kepujian

B-

60 - 64

2.70

Gagal

C+

55 - 59

2.40

Gagal

C

50 - 54

2.00

Gagal

C-

45 - 49

1.70

Gagal

D+

40 - 44

1.40

Gagal

D-

35 - 39

1.00

Gagal

E

0 - 34

0

Gagal

Syarat Lulus:

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh para kaunselor pelatih sebelum disahkan LULUS oleh pensyarah penyelia. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipatuhi;

  1. Kaunselor pelatih mesti mendapatkan gred B dan keatas untuk lulus internship kaunseling.
  2. Kaunselor pelatih wajib memenuhi jumlah jam yang ditetapkan sebanyak 560 jam.
  3. Menghantar laporan akhir kepada pensyarah penyelia pada masa yang telah ditetapkan.
  4. Kaunselor pelatih wajib memenuhi kehadiran 100 peratus semasa menjalani internship kaunseling.