Penempatan

Penempatan Latihan Industri:

Tempat LI akan ditentukan oleh pihak fakulti. Setiap pelajar boleh membuat pilihan tempat latihan bergantung kepada bidang yang diminati. Pelajar diingatkan supaya mengambil berat dan menjalani latihan secara bersungguh-sungguh di tempat latihan yang ditentukan walaupun kemungkinan tempat latihan bukan pilihan pelajar ataupun tidak sepenuhnya menepati dengan bidang/kursus yang diambil semasa di universiti.