Jam Terkumpul Internship Kaunseling

ASPEK PENYELIAAN

JAM

Pengurusan dan Pentadbiran

265 jam

Kemahiran Kaunseling

·         Sesi kaunseling individu
·         Sesi kaunswling kelompok


45 jam
20 jam

Aktiviti Sokongan

·         Perancangan dan pelaksanaan program; Ujian Psikologi
·         Sesi bimbingan individu
·         Sesi bimbingan kelompok


100 jam
100 jam
30 jam

 JUMLAH

560 jam