• Home
  • e-Applikasi
  • e-Supervisor

e-Supervisor (Portal GP)

 

Bermula 2018, penggunaan Portal Guru Pembimbing telah ditambahbaik dengan memasukkan beberapa fungsi dengan tujuan mempercepatkan proses keseluruhan yang berkaitan dengan Guru Pembimbing daripada tempoh awal kehadiran Guru Pelatih UPSI ke sekolah sehingga proses tuntuntan elaun khas guru pembimbing.

Beberapa elemen yang dititik beratkan melalui portal ini adalah seperti:

  • Pengemaskinian maklumat peribadi secara langsung oleh Guru Pembimbing.
  • Pendaftaran nama Guru Pelatih UPSI yang diberikan kepada Guru Pembimbing.
  • Akses untuk mencetak Surat Lantikan Sebagai Guru Pembimbing kepada Guru Pelatih UPSI.
  • Permohonan Tuntutan Elaun Khas Guru Pembimbing.

Bersama-sama ini disediakan manual pengguna untuk portal.

  1. Manual Penggunaan
  2. Manual Pengguna & Pendaftaran Guru Pelatih 
  3. Pautan masuk ke portal