• Home
  • e-Applikasi
  • e-Penyeliaan

e-Penyeliaan (MyGURU)

Sukacita dimaklumkan Pusat Latihan Mengajar & Industri dengan kerjasama Unit e-Pembelajaran Pusat ICT telah membangunkan modul e-Penyeliaan bagi mengaplikasikan program latihan mengajar secara atas talian. Dengan menggunakan E-Praktikum Sistem Latihan Mengajar bagi Pelajar Program Pensiswazahan Guru Pendidikan Jarak Jauh sebagai benchmarking, Sistem e-Penyeliaan ini berasaskan platform MyGuru2 membolehkan Guru Pelatih Memuatnaik Borang Lapor Diri, Rancangan Pengajaran Harian, Jadual Waktu & Takwim Sekolah. Pengguna juga boleh menggunakan menu sedia ada seperti Forum dan Private Message untuk perbincangan dan berkomunikasi dengan pensyarah penyelia. Sistem e-Penyeliaan dilaksanakan bermula Sesi Julai Semester A151 2014/2015.


  1. Manual Pengguna.
  2. Peringatan:

Sila muatnaik 'Borang Lapor Diri' yang telah ditandatangan oleh Pengetua Sekolah pada bahagian "Reporting Form" e-Penyeliaan, MyGURU.