Program Go-Green with UPSI: Student Ambassador

Perhatian kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Mengajar 1 (LM1) pada Semester Khas (Julai)

  • Anda dialu-alukan untuk menghantar kertas cadangan Program GO-GREEN with UPSI: Student Ambassador.
  • Penyertaan program melibatkan sebanyak 20 pelajar yang akan menjalani Latihan Mengajar melibatkan 20 sekolah.
  • Pelajar yang terlibat perlu menyediakan kertas cadangan bagi aktiviti berasaskan kelestarian ‘Sustainable Development Goals’ bersama pihak sekolah melalui kebenaran pihak Pengetua.
  • Program/ aktiviti akan dibiayai sehingga RM1000.
  • Syarat-syarat program boleh dilihat menerusi infografik yang diberikan.
  • Sila isi borang di pautan ini: Google Form
  • Tarikh tutup penyertaan pada: 10 Jun 2019 (Isnin).
  • Kertas kerja yang terpilih akan di hubungi oleh pihak BPK.

Contoh Kertas Kerja Projek:

  1. Projek Integrasi Komuniti
  2. Food Waste Composter Program

Iklan, Syarat Penyertaan

Anjuran:

Bahagian Perancangan Korporat (BPK) dan Pusat Latihan Mengajar & Industri (PuLaMI) UPSI