KELULUSAN PENGECUALIAN KULIAH UNTUK BENGKEL LM/LI 2018

Permohonan pengecualian kuliah/kelas bagi mengikuti bengkel Latihan Mengajar dan Latihan Industri pada 15 Mei 2018 (Selasa) bertempat di Dewan Tuanku Canselor. Permohonan telah diluluskan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) pada 22 Mei 2018.

Senarai nama pelajar yang diluluskan adalah seperti berikut:

  1. Peserta bengkel Latihan Mengajar.
  2. Peserta bengkel Latihan Industri.
  3. AJK bengkel LM&LI.
  4. Peserta pertandingan pitching inovasi Latihan Mengajar 2018.