• Home
  • Identification Letter

Pengenalan Diri Pelajar PPG

Pelajar mendapatkan Surat Pengenalan Diri dan Borang Maklumbalas Penawaran Tempat PPG dari laman web Pusat Latihan Mengajar dan Industri (PuLaMI) untuk mencari penempatan.

Surat ini perlu dibawa ke sekolah untuk pengenalan diri sebagai pelajar UPSI.

Beberapa butiran diri pelajar perlu diisi, dan maklumat sekolah. Pastikan tarikh mula, tarikh akhir dan tempoh adalah betul.

Muat turun surat mengikut semester yang betul (PPG1/PPG2) melalui pilihan dibawah:

Bil Pilihan surat mengikut kategori Tarikh Mula/Akhir Tempoh Pautan
1 Program Perantis Guru (PPG) 1  2/3 Julai 2017 - 13/14 Julai 2017 2 Minggu
2 Program Perantis Guru (PPG) 1 28/29 Januari 2018 - 8/9 Februari 2018 2 Minggu
3 Program Perantis Guru (PPG) 2 Akan datang - -