Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs
ISMP             - 14 minggu
       ISMP (PKPG)  - 8 minggu  
       DPLI              - 12 minggu  
 

Mata pelajaran major - 8 – 10 waktu

Mata pelajaran minor - 2 – 4 waktu

 

(Program yang tiada mata pelajaran minor, 10 – 12 waktu mata pelajaran major)

Pihak sekolah boleh menggunakan budi bicara asalkan bilangan waktu pengajaran ialah antara 10-12 waktu seminggu.

Pensyarah Penyelia atau Guru Pembimbing boleh menyelia mana-mana mata pelajaran major atau minor.

Pensyarah Penyelia - Minima 2 kali

Guru Pembimbing - Minima 4 kali

Perlu, sama seperti guru-guru lain di sekolah itu.

Perlu, sama seperti guru-guru lain kecuali jika waktu tersebut ialah waktu pengajaran dan pembelajaran Guru Pelatih.

Pentadbir sekolah. Salinan disimpan untuk Guru Pembimbing dan Pensyarah Penyelia.