Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions
ISMP             - 14 minggu
       ISMP (PKPG)  - 8 minggu  
       DPLI              - 12 minggu  
 

Mata pelajaran major - 8 – 10 waktu

Mata pelajaran minor - 2 – 4 waktu

 

(Program yang tiada mata pelajaran minor, 10 – 12 waktu mata pelajaran major)

Pihak sekolah boleh menggunakan budi bicara asalkan bilangan waktu pengajaran ialah antara 10-12 waktu seminggu.

Pensyarah Penyelia atau Guru Pembimbing boleh menyelia mana-mana mata pelajaran major atau minor.

Pensyarah Penyelia - Minima 2 kali

Guru Pembimbing - Minima 4 kali

Perlu, sama seperti guru-guru lain di sekolah itu.

Perlu, sama seperti guru-guru lain kecuali jika waktu tersebut ialah waktu pengajaran dan pembelajaran Guru Pelatih.

Pentadbir sekolah. Salinan disimpan untuk Guru Pembimbing dan Pensyarah Penyelia.

Proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah diteruskan walaupun separuh daripada bilangan pelajar di dalam kelas terlibat dalam aktiviti sekolah seperti latihan sukan dan sebagainya.

Dianggap gagal dan perlu mengulang keseluruhan program tersebut.

Penempatan guru pelatih ditetapkan oleh ULMI dengan persetujuan pihak sekolah dan JPN negeri masing-masing.

Sekurang-kurangnya tiga minggu setelah surat dihantar ke sekolah.

Mengambil kira kos perbelanjaan penyelia dan penyeliaan yang berfokus dan berkesan.

Ya, sebab seperti dalam sistem pengajian yang biasa.

Boleh, dengan persetujuan pihak sekolah, guru pembimbing dan pensyarah penyelia.

Tidak boleh melainkan cuti sakit yang diperakukan oleh pihak doktor di hospital kerajaan dan cuti kecemasan seperti urusan kematian keluarga terdekat.

Boleh namun begitu bergantung kepada cara gaya penyeliaan pensyarah penyelia.

Tidak boleh memegang jawatan yang berjawatan tetap. Guru pelatih dibenarkan membantu guru tetap dalam melaksanakan tugas mereka.

Komunikasi yang baik dan boleh mendapat bantuan guru tetap dalam membantu melancarkan lagi perhubungan dengan ibu bapa.

Cuba elakkan untuk meminimakan masalah dengan pelajar. Banyak bagi peneguhan positif kepada pelajar.

Boleh sekiranya diizinkan oleh pihak sekolah.

Hanya pengetua yang berhak tukar guru yang membimbing guru pelatih.

No faqs found in this category

Ikut prosedur dan pelaksanaan dalam buku panduan Internship Kaunseling.

Perlu berdasarkan kepada perbincangan dengan pihak pentadbir. Namun begitu cuba elakkan daripada menganggu tugas utama dalam internship kaunseling.

 i. Pensyarah penyelia = 3 kali

ii. Guru pembimbing  = 4 kali

Ikut prosedur dan pelaksanaan dalam buku panduan Internship Kaunseling.

Perlu berdasarkan kepada perbincangan dengan pihak pentadbir. Namun begitu cuba elakkan daripada menganggu tugas utama dalam internship kaunseling.