Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions
ISMP             - 14 minggu
       ISMP (PKPG)  - 8 minggu  
       DPLI              - 12 minggu  
 

Mata pelajaran major - 8 – 10 waktu

Mata pelajaran minor - 2 – 4 waktu

 

(Program yang tiada mata pelajaran minor, 10 – 12 waktu mata pelajaran major)

Pihak sekolah boleh menggunakan budi bicara asalkan bilangan waktu pengajaran ialah antara 10-12 waktu seminggu.

Pensyarah Penyelia atau Guru Pembimbing boleh menyelia mana-mana mata pelajaran major atau minor.

Pensyarah Penyelia - Minima 2 kali

Guru Pembimbing - Minima 4 kali

Perlu, sama seperti guru-guru lain di sekolah itu.

Perlu, sama seperti guru-guru lain kecuali jika waktu tersebut ialah waktu pengajaran dan pembelajaran Guru Pelatih.

Pentadbir sekolah. Salinan disimpan untuk Guru Pembimbing dan Pensyarah Penyelia.

Proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah diteruskan walaupun separuh daripada bilangan pelajar di dalam kelas terlibat dalam aktiviti sekolah seperti latihan sukan dan sebagainya.

Dianggap gagal dan perlu mengulang keseluruhan program tersebut.

Penempatan guru pelatih ditetapkan oleh ULMI dengan persetujuan pihak sekolah dan JPN negeri masing-masing.

Sekurang-kurangnya tiga minggu setelah surat dihantar ke sekolah.

Mengambil kira kos perbelanjaan penyelia dan penyeliaan yang berfokus dan berkesan.

Ya, sebab seperti dalam sistem pengajian yang biasa.

Boleh, dengan persetujuan pihak sekolah, guru pembimbing dan pensyarah penyelia.

Tidak boleh melainkan cuti sakit yang diperakukan oleh pihak doktor di hospital kerajaan dan cuti kecemasan seperti urusan kematian keluarga terdekat.

Boleh namun begitu bergantung kepada cara gaya penyeliaan pensyarah penyelia.

Tidak boleh memegang jawatan yang berjawatan tetap. Guru pelatih dibenarkan membantu guru tetap dalam melaksanakan tugas mereka.

Komunikasi yang baik dan boleh mendapat bantuan guru tetap dalam membantu melancarkan lagi perhubungan dengan ibu bapa.

Cuba elakkan untuk meminimakan masalah dengan pelajar. Banyak bagi peneguhan positif kepada pelajar.

Boleh sekiranya diizinkan oleh pihak sekolah.

Hanya pengetua yang berhak tukar guru yang membimbing guru pelatih.

Tempoh menjalani LI adalah mengikut struktur program pengajian pelajar.

Pelajar perlu merujuk ke Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa), Fakulti  sekiranya lewat membuat pendaftaran kursus LI/ kuota pendaftaran telah penuh

Melakukan ADD kursus LI di minggu add/drop semasa semester menjalani LI (mengulang) baru dibuka.

Penempatan diusahakan sendiri oleh pelajar melalui bimbingan dari Penyelaras LI.

Permohonan menjalani LI di UPSI sama dalam kalangan pelajar UPSI sendiri ataupun bukan pelajar UPSI (pelajar luar) mestilah dibuat melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM).  Maklumat lanjut sila hubungi: Tel.: 05-450 6494

Sebagai makluman garis panduan penuh boleh dicetak melalui laman sesawang Bahagian Sumber Manusia dipautan berikut:

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI DI UPSI

 

Dalam keadaan biasa, negeri dibenarkan memohon untuk menjalani LI adalah;


i. Perak
ii. Selangor
iii. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
iv. Wilayah Persekutuan Putrajaya
v. Negeri Sembilan
vi. Melaka
vii. Pahang

Dalam keadaan krisis, (Contoh: penularan wabak covid 19), pelajar dibenarkan memohon menjalani LI di tempat  yang berhampiran dengan kediaman ibubapa. Keputusan berkaitan penempatan pelajar dalam tempoh krisis adalah bergantung pada keputusan yang dihebahkan oleh PuLaMI dari masa ke semasa. 

Daftar mula menjalani LI di agensi dengan membawa dokumen pengenalan diri serta surat tawaran dari majikan. Pelajar juga perlu mengisi Borang Lapor diri dan menhantar kepada Pensyarah Penyelia dan Penyelaras LI dalam tempoh seminggu dari tarikh mula LI.

Memaklumkan butiran diri, agensi tempat menjalani LI dan perbincangan mengenai tugasan dan perlaksanaan penyeliaan.

Pelajar dikehendaki mematuhi waktu bekerja yang ditetapkan tidak lebih dari 48 jam seminggu @ 9 Jam 36 Minit (dengan budi bicara organisasi dan pelajar).

Minta bimbingan dan tunjuk ajar dari penyelia industri, Pensyarah Penyelia dan Penyelaras LI.

Sebarang kerosakan harta benda yang berlaku semasa menjalani LI adalah di bawah tanggungjawab pelajar. Walaubagaimanapun, jika penggunaan peralatan adalah atas permintaan pihak majikan bagi menjalankan tugasan yang diberi, pelajar perlu dipantau oleh pihak majikan. Jika tiada pemantauan, sebarang kerosakan yang berlaku adalah di bawah tanggungjawab majikan.

Pelajar UPSI dilindungi insurans yang diuruskan oleh Bahagian Perkhidmatan Unit Kebajikan Pelajar, Jabatan Ehwal Pelajar dan Alumni, UPSI. Talian untuk dihubungi: 0195719977  [Hotline HEPA]

Pelajar layak mendapatkan rawatan percuma dimana-mana Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Kesihatan Awam dan juga di hospital-hospital kerajaan. Sekiranya proses rawatan memerlukan pelajar masuk wad, pelajar boleh mendapatkan surat gerenti dari pihak HEPA universiti bagi melayakkan pelajar mendapat rawatan dan penginapan percuma di wad 2.

Maklumat lanjut sila hubungi: 0195719977 [Hotline Hepa]

Bilangan kali penyeliaan oleh  Pensyarah Penyelia diperuntukan mengikut tempoh LI program masing-masing. Bagi tempoh LI 10 minggu ke bawah, bilangan kali penyeliaan adalah sekali, dan bagi tempoh LI 10 minggu keatas, bilangan kali penyeliaan adalah sebanyak dua kali.  Sila rujuk buku panduan terkini bagi maklumat lanjut.

Dalam kes-kes khas (Contoh: pelajar bermasaalah, dan perlukan pemantauan yang lebih kerap), peruntukan bilangan kali penyeliaan boleh berubah (berubah).  

Semakan buku log adalah atas budi bicara atau permintaan penyelia (penyelia industri dan Pensyarah Penyelia). Pelajar walaubagaimanapun, DIGALAKKAN melakukan catatan harian secara konsisten dan mengamalkan penulisan yang berkualiti bagi membantu penulisan laporan mingguan dan laporan akhir di kemudian hari.

Semakan dan akuan laporan mingguan kepada penyelia industri adalah WAJIB. Selepas mendapat perakuan dari penyelia industri barulah laporan mingguan tersebut boleh dimajukan untuk serahan kepada Pensyarah Penyelia. 

Pelajar dikehendaki menyerahkan Laporan Akhir Latihan Industri, Buku Catatan (Log Book) dan Borang Markah Penyelia Industri kepada Pensyarah Penyelia pada MINGGU TERAKHIR LI.

PuLaMI tidak memperuntukkan cuti rehat bagi pelajar yang menjalani LI. Pelajar diwajibkan menghadiri LI sepenuhnya mengikut tempoh LI yang ditetapkan. Walaubagaimanapun jika majikan ada memperuntukkan cuti rehat bagi pelajar yang menjalani LI,  dasar tersebut boleh digunapakai.

Perkara ini perlu dimaklumkan penyelia industri dan Pensyarah Penyelia beserta lampiran sijil sakit dari doktor yang merawat.  

PuLaMI memperuntukan bilangan hari cuti maksima  yang berbeza mengikut tempoh LI program masing-masing. Bagi tempoh LI selama 8 minggu, bilangan cuti sakit yang dibenarkan adalah 4 hari, manakala bagi tempoh LI selama 10-12 minggu, bilangan hari cuti sakit yang dibenarkan ialah 5 hari, serta bagi tempoh LI antara 16-24 minggu, bilangan hari bagi cuti sakit yang dibenarkan ialah 6 hari. Sila rujuk buku panduan bagi butiran lanjut. 

Dalam keadaan krisis, (Contoh: penularan wabak covid 19), pelajar dibenarkan memohon dan menjalani LI di tempat atau kawasan yang berhampiran dengan kediaman ibubapa. Keputusan berkaitan penempatan pelajar dalam tempoh krisis adalah bergantung pada keputusan yang dihebahkan oleh PuLaMI dari masa ke semasa. 

PuLaMI memilih untuk patuh pada arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak MKN. Bagi apa-apa transformasi yang berlaku kesan dari arahan MKN terhadap pelajar yang sedang menjalani LI (contoh arahan menjalankan kerja secara WFH), PuLaMI akan mengeluarkan surat  yang selaras dengan arahan MKN untuk hebahan dan tindakan pihak-pihak yang terlibat (majikan dan pelajar).

Dalam tempoh PKP/PKPB/PKPD, perlaksanaan LI cenderung dijalankan secara Work from Home (WFH). Walau bagaimanapun, samada LI berjalan secara WIO (Work in Office) ataupun WFH, status LI dianggap masih berjalan seperti biasa. 

Dalam waktu krisis, sekiranya wujud keadaan-keadaan yang tidak menyokong kepada penyeliaan di industri (seperti halangan rentas, risiko jangkitan Covid19 yang melibatkan kawasan merah, ataupun pelajar menjalani LI secara WFH), proses penyeliaan dijalankan secara Online.

Prestasi pelajar yang menjalani LI dinilai melalui 3 item berikut:-

  1. Markah dari Penyelia Industri (30%),
  2. Markah dari Pensyarah Penyelia (30%) dan
  3. Markah Laporan Akhir (40%)

Memperoleh gred C dan ke bawah adalah GAGAL. 

Berikut adalah Penilaian Gred bagi Latihan Industri.

Pelajar yang gagal LI diberi peluang mengulangi LI SATU (1) KALI sahaja sepanjang pengajian.

  1. Tidak hadir LI melebihi 14 hari atas faktor kesihatan (yang tidak dibuktikan dengan sijil sakit) atau apa-apa alasan lain yang dikira tidak munasabah dan
  2. Prestasi yang buruk dari penilaian yang dibuat oleh penyelia (kualiti hasil kerja, akhlaq dan keperibadian, dan menepati masa dan kedatangan) .
  1. Sekiranya pelajar tidak hadir LI melebihi 14 hari atas faktor kesihatan, yang dibuktikan dengan sijil sakit (Contoh: kemalangan, bersalin dll.),
  2. Pelajar LI yang diberi pelepasan oleh universiti kerana mewakili universiti ke program ataupun acara tertentu, dimana bilangan hari yang digunakan bagi menghadiri acara tersebut perlulah diganti semula selepas acara selesai ataupun pada satu tarikh yang diberikan.
  3. Penularan wabak dimana kerajaan mengarahkan semua ativiti termasuk perlaksanaan LI di tangguhkan.

Pembayaran elaun oleh pihak majikan pada pelajar LI adalah atas budi bicara majikan.

Pelajar cenderung mendapat beberapa tawaran penempatan LI sepanjang tempoh permohonan yang diberi. Dalam perkara ini, pelajar tidak digalakkan menandatangani apa-apa kontrak sejurus selepas di temuduga kerana dikhuatiri  pelajar berubah fikiran untuk menjalani LI di agensi yang lain di kemudian hari. 

Pelajar perlu mendapatkan pandangan dari penasihat undang-undang UPSI untuk tindakan yang selanjutnya. 

PM Dr. Norasibah binti Abdul Jalil : 015-4879 7219 / 019-3932512

 

En. Mohammad Azrin bin Mat Rais : 015-4879 7216 / 019-3832001

Ikut prosedur dan pelaksanaan dalam buku panduan Internship Kaunseling.

Perlu berdasarkan kepada perbincangan dengan pihak pentadbir. Namun begitu cuba elakkan daripada menganggu tugas utama dalam internship kaunseling.

 i. Pensyarah penyelia = 3 kali

ii. Guru pembimbing  = 4 kali

Ikut prosedur dan pelaksanaan dalam buku panduan Internship Kaunseling.

Perlu berdasarkan kepada perbincangan dengan pihak pentadbir. Namun begitu cuba elakkan daripada menganggu tugas utama dalam internship kaunseling.