GARIS PANDUAN LATIHAN MENGAJAR SESI OKTOBER 2020

Pelaksanaan garis panduan ini adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Senat Kali Ke-192 Bil. 7/2020 bertarikh 11 Ogos 2020 dan terpakai bagi pelajarpelajar yang menjalani LM bermula Oktober 2020 iaitu:

i. pelajar-pelajar dari kohort A162 (LM2 selama 8 minggu)

ii. pelajar-pelajar dari kohort yang keciciran;

 A152 dan sebelumnya (LM selama 16 minggu).

 A161 (LM1 selama 8 minggu atau LM2 selama 8 minggu), dan

 A162 (LM1 selama 8 minggu),

 

GARIS PANDUAN LM OKTOBER 2020 

<<<<DI SINI>>>>