• Home
  • Activity
  • Latest News
  • Pemakluman Pelaksanaan Program Perantis Guru Semester 1 Sesi 2019/2020 (A192) dan Semester 1 Sesi 2020/2021 (A201)

Pemakluman Pelaksanaan Program Perantis Guru Semester 1 Sesi 2019/2020 (A192) dan Semester 1 Sesi 2020/2021 (A201)

Untuk makluman, Program Perantis Guru 1 dan 2 (PPG1 dan PPG2) akan dijalankan bermula 25 Ogos 2020. Sehubungan dengan itu, pelajar-pelajar boleh memuat turun Garis Panduan PPG yang baharu untuk rujukan kepada semua pelajar