KELULUSAN PENGECUALIAN KULIAH (PPG dan LM)

Permohonan pengecualian kuliah/kelas bagi mengikuti taklimat Program Perantis Guru (PPG) pada 11 Oktober 2018, dan taklimat Latihan Mengajar pada 16 Oktober 2018 (Selasa) bertempat di Dewan Kuliah Pusat. Permohonan telah diluluskan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) pada 18 Oktober 2018.