• Home
  • Activity
  • Latest News
  • SURAT PENGECUALIAN KULIAH BAGI TAKLIMAT PPG (5 APRIL 2018)

SURAT PENGECUALIAN KULIAH BAGI TAKLIMAT PPG (5 APRIL 2018)

Permohonan pengecualian kuliah/kelas bagi mengikuti taklimat Program Perantis Guru (PPG) pada 5 April 2018 (Khamis) jam 2.00 petang bertempat di Dewan Tuanku Canselor. Permohonan telah diluluskan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) pada 9 April 2018. 

Senarai nama pemohon telah dipanjangkan ke Pejabat TNC (A&A) berdasarkan senarai yang diperolehi daripada borang Google Form yang dibuka oleh PuLaMI bermula 29 Mei 2018 hingga 2 April 2018 yang lepas.

  1. Memo yang diluluskan.
  2. Senarai nama pelajar mengikut kelas dan kumpulan.