Taklimat LM Kepada Pelajar Antarabangsa Namibia

Taklimat Latihan Mengajar kepada Pelajar-Pelajar Antarabangsa Namibia

30 Jun 2016, Khamis
8.30 pagi hingga 1.00 tengahari
Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia