• RALAT MEI 2017

  • Home

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR & PPG (SESI FEB 2018)

Makluman tentang Taklimat Latihan Mengajar bagi sesi Feburari 2018.

Maklumat Lanjut seperti berikut:

  • Tarikh : 30 September 2017 (Sabtu)
  • Masa : 9.00 Pagi
  • Tempat : Auditorium UPSI

Fail RPH akan dijual pada hari berkenaan. Harga RM20. Disarankan setiap kelas/program mewakilkan seorang ketua/wakil untuk membuat pembelian.


Perhatian Kepada Pelajar Semester 2, ambilan Februari 2017 (ISMP) sahaja.

Taklimat Program Perantis Guru 1 (PPG1).

Maklumat lanjut seperti berikut:

  • Tarikh : 19 September 2017 (Selasa).
  • Masa : 8.00 malam.
  • Tempat : Dewan SITC, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah.

** Taklimat ini tidak berkaitan kepada pelajar Semester 2 ISM.

Kehadiran adalah WAJIB. Sila bawa kad matrik untuk merekod kehadiran.

Pengenalan Diri Pelajar PPG

Pelajar mendapatkan Surat Pengenalan Diri dan Borang Maklumbalas Penawaran Tempat PPG dari laman web Pusat Latihan Mengajar dan Industri (PuLaMI) untuk mencari penempatan.

Surat ini perlu dibawa ke sekolah untuk pengenalan diri sebagai pelajar UPSI.

Continue Reading

Facebook Page

Like our facebook page to received update specifically for student who involve with Latihan Mengajar (Teaching Practice) or Latihan Industri (Industrial Training) for current semester.

Latihan Mengajar UPSI   visit now

Latihan Industri UPSI   visit now

Mobile Use