• Home

Tawaran Mengikuti Program Latihan Mengajar Ke Luar Negara 2017

Pelajar-pelajar sekelian dipelawa untuk membuat permohonan bagi mengikuti program Latihan Mengajar Luar Negara 2017.

 Sila isi borang permohonan menerusi pautan
 Tarikh tutup permohonan pada 15 Mac 2017.
 Negara yang terlibat untuk Latihan mengajar Antarabangsa: Indonesia, Filipina, Thailand.
 Antara pihak yang terlibat dalam program Latihan Mengajar Antarabangsa 2017 ialah:

  • The Association of Southeast Asian Teacher Education Network (AsTEN)
  • Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)
  • Consortium of Asia Pacific Education Universities (CAPEU).

 Jangkaan Pelaksanaan: Sesi Julai 2017 (4 minggu atau 8 minggu – bergantung kepada penempatan)

Continue Reading

Pengenalan Diri Pelajar PPG

Pelajar mendapatkan Surat Pengenalan Diri dan Borang Maklumbalas Penawaran Tempat PPG dari laman web Pusat Latihan Mengajar dan Industri (PuLaMI) untuk mencari penempatan.

Surat ini perlu dibawa ke sekolah untuk pengenalan diri sebagai pelajar UPSI.

Continue Reading

Facebook Page

Like our facebook page to received update specifically for student who involve with Latihan Mengajar (Teaching Practice) or Latihan Industri (Industrial Training) for current semester.

Latihan Mengajar UPSI   visit now

Latihan Industri UPSI   visit now

Mobile Use